Úvod Dodací podmínky

Dodací podmínky

"Výňatek z obchodních podmínek"
 
2.15. Platba za objednávku:
1) platba na dobírku - zákazník zaplatí za zboží dopravci, až při doručení.
2) platba převodem - po přijetí objednávky bude kupujícímu vystavená faktura se splatností 3 dny není-li dohodnuto jinak. Pokud kupující do data splatnosti částku neuhradí na účet prodejce, ani nedoloží výpis platby z účtu, je kupní smlouva ze strany prodejce zrušena bez nároku na náhrady kupujícího. Prodávájící má právo vystavit kupujícímu storno fakturu se storno poplatkem za rezervaci zboží.
 

3. Dodací podmínky

3.1. Obvyklá dodací lhůta pro doručení zboží na místo dodání je vždy uvedena u konkrétního výrobku. Tato lhůta začíná běžet v případě platby na dobírku prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém byla objednávka kupujícímu potvrzena, u plateb převodem z účtu nebo u zboží, u kterého je vyžadována záloha, začíná lhůta běžet dnem prokazatelného připsání na účet prodávajícího. V případě sdružených zásilek, ve kterých je vyskladňováno více položek rozdílných sortimentních skupin, určuje lhůtu dodání položka s nejdelší dodací lhůtou.

3.2. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v bodu 3.1. těchto Dodacích podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit a to bez nároků jakýchkoliv sankcí ze strany zákazníka (slevy, pokuty, újmy ani žádných dalších). V takovémto případě se prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího o změně termínu doručení zboží a zboží po obdržení v nejkratším možném termínu doručit.

3.3. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na místo dodání zboží uvedené v objednávce.

3.4. Dopravu na místo dodání zboží zajišťuje prodávající zpravidla s využitím služeb třetí osoby, vždy však za podmínek, které jsou součástí objednávky a na základě volby kupujícího učiněné v nákupním košíku.
Ceník dopravného:
 
1.    Do 10 kg


a.   GLS dobírka = 169,-Kč informační e-mail od MPS-nábytek.cz + SMS od kurýra v den doručování.
b.   GLS převodem = 149,-Kč informační e-mail od MPS-nábytek.cz + SMS od kurýra v den doručování.

2.    Nad 10kg až 100kg


a.    TOPTRANS dobírka 1500,-Kč
b.    TOPTRANS převodem 1400,-Kč


3.    Nad 100kg + vybraný nábytek výroby MPS-truhlářství


a.    MPS-DOPRAVA hotově ZDARMA nebo 1500,-Kč
b.    MPS-DOPRAVA převodem ZDARMA nebo 1400,-Kč

Potvrzení o platbě dobírky, žádejte od kurýra při doručení zásilky.
 

Dokumenty k reklamaci poškození zboží přepravcem GLS jsou ke stažení zde: https://gls-group.eu/CZ/cs/reklamace

Dokumenty k reklamaci poškození zboží přepravcem Toptrans jsou ke stažení zde: http://www.toptrans.cz/portal/page/portal/toptrans_www_cz/obchodni_podminky/Reklamace


3.5. Prodávající si vyhrazuje právo změnit variantu dopravy, a to i bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna se však nesmí projevit snížením kvality doručení a změnou její ceny.

3.6. Součástí dodávky zboží na místo dodání není vynesení, předvedení, instalace, sestavení, odvoz starého nábytku nebo montáž zakoupeného zboží. "Příplatkové služby" jako montáž postele, vynesení zboží nebo večerní doručení atd. je nutno objednat v nákupním košíku před odesláním objednávky. 

3.7. V případě objednání příplatkové služby se obvyklá dodací lhůta prodlužuje o dobu potřebnou k zajištění provedení příplatkové služby. V takovémto případě je termín dodání a provedení příplatkové služby upřesněn na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím.

3.8. V případě objednání příplatkové služby "montáž postele" je kupující povinen zajistit na domluvený termín montáže místnost a bezproblémový přístup k místnosti, ve které se bude montáž provádět tak, aby bylo možno montáž provést. Příplatková služba "montáž postele" zahrnuje vynesení zboží a montáž zakoupeného zboží. Tato služba nezahrnuje žádné další služby a práce (stěhovací služby, stavební činnost, zednické práce atd.), zákazník ručí i za rovnost podlahy na které se bude nábytek montovat, neboť nerovnost povrchu může mít vliv na výslednou montáž a vlastnost výrobků, za kterou prodejce nenese žádnou zodpovědnost a nelze od smlouvy odstoupit.

3.9. V případě, že zákazník nepřipraví místnost pro provedení příplatkové služby "Montáž postele" a montáž tak nebudeme moci provést (montáži brání např. stará postel, malé prostory, nevhodnost umístění, nemožnost vynesení atd.), tak se dodané zboží pouze vynese do dostupného místa v domě či bytu a montáž postele je brána jako uskutečněná bez možnosti kompenzace.
3.10. K zakoupenému zboží je vždy zaslán e-mailem ve formátu PDF daňový doklad
Šetříme přírodu a zároveň chceme být efektivnější.

3.11. Dodání zboží na adresu je možné pouze tehdy, pokud je umožněná přístupová cesta pro dodávkové nebo nákladní vozidlo k bytu či domu (adresa dodání). V případě, že zboží nelze doručit po přístupové cestě ať už z důvodu neexistence cesty, nevhodnému terénu, větve zasahující do komunikace tak, že hrozí poškození vozidla, ztíženými podmínkami vytvořenými počasím (sníh, povodeň atd.), vodnímu toku, úzkému intravilánu, neexistenci adresy (neznámá ulice či nepřidělené číslo popisné/evidenční), chatové oblasti či jiné překážce nebo komplikaci, která může ohrozit řidiče na zdraví nebo zapříčinit škody na majetku. Prodejce si vyhrazuje zboží předat na posledním dostupném místě, kde lze zboží dovézt a bezpečně předat.

5. Odstoupení od kupní smlouvy
5.0. V případě zrušení objednávky Vám bude účtován poplatek 50% z kupní smlouvy.5.1. Kupující – fyzická osoba nepodnikatel - má právo dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží.

Nastavení cookies na této stránce

X

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie. Dále můžete vidět seznam souborů cookie, které jsou přiřazeny ke každé z kategorií a podrobné informace v prohlášení o souborech cookie.

Technické cookies

Analytické cookies

Marketingové cookies

Vážíme si Vašeho soukromí, a proto potřebujeme Váš souhlas s použitím souborů cookies, abychom Vám mohli zobrazovat informace v souladu s Vašimi zájmy.